Skip to the content

 

Sociaal-maatschappelijk incasseren
bij woningcorporaties

De huurincasso markt staat onder druk. 

Schuldenproblematiek, werkloosheid, verminderde GGZ-zorg en de coronacrisis zorgen ervoor dat huurachterstanden verder oplopen. Woningcorporaties ervaren dagelijks de gevolgen van deze problemen, waar geen eenvoudige oplossing voor is. Dit vraagt om een aanpak waar meerdere partijen, waaronder de gemeente, bij worden betrokken.

Duidelijke afspraken over de aanpak van armoede, schuld en huisuitzettingen voorkomen dat burgers nog verder in de schulden komen. Hoe incasseer je als woningcorporatie op een sociaal-maatschappelijke manier en houd je de juiste balans tussen sociaal- en financieel rendement?

 

Meer weten over Sociaal-maatschappelijk incasseren voor woningcorporaties?

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?