Skip to the content

Basic-Fit

Met toen 1 miljoen leden was het debiteurenbeheer voor Basic-Fit altijd een hele krachtinspanning. De sportschoolketen klopte daarom aan voor onze professionele hulp bij de aanpak van leden met betaalproblemen.

 

Daling van het openstaand debiteurensaldo

De samenwerking met Basic-Fit is gestart in 2012. Aanvankelijk was het een proef waarbij we 50% van de clubs in Nederland gingen beheren en opvolgen. We boekten direct een mooi resultaat, met als gevolg een stijging van het aantal leden en een daling van het uitstaand debiteurensaldo. Basic-Fit besloot hierop het complete debiteurenbeheer bij Cannock neer te leggen. Na opnieuw mooie resultaten kregen we ook Basic-Fit België en Luxemburg in ons beheer. Gevolg door Frankrijk, waarmee we nu een totaalbestand van ruim 2 miljoen leden beheren.

 

 

 

Betalen lidmaatschapskosten

Wij komen in actie wanneer leden van Basic-Fit hun maandelijkse lidmaatschapskosten niet op tijd voldoen. Wij benaderen deze leden dan per sms, e-mail, brief, telefoon, belcomputer en WhatsApp. Zodra debiteuren openstaande vorderingen niet betalen wordt door Basic-Fit de vordering overgedragen ter incasso. Al met al is met Basic-Fit een heel mooi partnership ontstaan waarin we continu met elkaar zoeken naar verbetering. Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Communiceren via WhatsApp

De ervaringen met WhatsApp als inbound contactkanaal zijn heel positief. Debiteuren van Basic-Fit zijn bij de start van het project via verschillende kanalen (interactieve sms en e-mail) uitgenodigd om gebruik te maken van dit nieuwe communicatiekanaal voor hun betalingsvraagstukken. Daar werd door hen direct via WhatsApp op gereageerd.

"Basic-Fit debiteuren vinden WhatsApp heel geschikt als communicatiekanaal"

Tone of voice

Nadat debiteuren zelf het eerste contact hebben gelegd, gaan onze speciaal geselecteerde medewerkers aan de slag met het beantwoorden van vragen over facturen. In een eigentijdse en laagdrempelige tone of voice voeren zij dezelfde werkzaamheden uit als via de traditionele kanalen: het maken van betaalafspraken maken en verrijken van data. Om zaken zo eenvoudig mogelijk te houden voor debiteuren handelden we zoveel mogelijk af via dit kanaal en sturen hen niet door naar andere afdelingen.

Andere branches

Al snel bleek dat Basic-Fit debiteuren WhatsApp heel geschikt vinden als communicatiekanaal. Ze noemden dit aangeboden kanaal door Basic-Fit een verrijking voor de communicatie naast e-mail en telefoon. Ook in andere branches hebben we positieve ervaringen met WhatsApp als communicatiekanaal richting debiteuren.