Skip to the content

Bavaria

Bavaria heeft van Cannock advies gekregen over en assistentie bij het creditmanagementproces. De brouwer profiteert intussen van de door ons aangedragen verbeterpunten.

 

Creditmanagement naar een hoger plan

Om het creditmanagement naar een hoger plan te tillen, klopte Bavaria bij ons aan voor een audit van het order-to-cashproces. We hebben deze audit opgestart en analyseerden via interviews en door middel van deskresearch alle werkprocessen. Hierop hebben we een adviesrapport gepresenteerd met een kwantitatieve analyse. Daarin gaven we, naast een uitgebreide cijferanalyse, puntsgewijs verbeterpunten over processen, management en organisatie.

Bavaria Logo

Verbetering van debiteurenprocessen

De bijbehorende aanbevelingen hebben we gepresenteerd met een plateauplanning in de tijd en prioriteit en met onderscheid naar nationaal en internationaal. Bavaria is hier concreet mee aan slag gegaan. Via een interim creditmanager hebben we de brouwer hierin naar tevredenheid ondersteund. De debiteurenprocessen zijn inmiddels aanmerkelijk verbeterd. Cannock en Bavaria bespreken met regelmaat hoe de voortgang verloopt.