Skip to the content

Credit management is geen standaard proces. Omgevingsfactoren wisselen constant. Na realisatie van kpi’s, worden grenzen verlegd en nieuwe ambities uitgesproken. Steeds willen verbeteren. Seizoensinvloeden zorgen voor een gevarieerde workload. Nieuwe klantgroepen worden aangeboord.

Zit de economie in de lift of stevenen we af op een crisis? Is er krapte op de arbeidsmarkt of juist niet? Is de afdeling tijdelijk onderbezet door ziekte of verlof of zijn er specifieke projecten? Komt er een meer strategische afweging of het proces van credit management deels of volledig kan worden uitbesteed? Kortom, flexibiliteit is key! Bij Cannock ondersteunen we opdrachtgevers bij het flexibel inrichten van hun organisatie. Dat kan op vele manieren.

Flexibel inzetbaar personeel: detachering en interim-management

De meest eenvoudige manier: Heb je behoefte aan tijdelijke ondersteuning in verband met pieken op de afdeling? Mis je een geschikte medewerker die tijdelijk iemand kan vervangen of wil je extra hulp tijdens een project? Onze ervaren medewerkers worden op detacheringsbasis ingezet. Binnen onze pool van medewerkers hebben we mensen die inzetbaar zijn op diverse niveaus: van uitvoerende debiteurenwerkzaamheden tot interim-management.

 

Vrijblijvend advies?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op

Systeem integraties

Een meer strategische keuze die flexibiliteit biedt: Door systemen aan elkaar te koppelen met simpele ‘plug-and-play’ oplossingen of uitgebreidere webservices is het mogelijk om het proces van facturatie- en debiteurenbeheer slimmer en sneller uit te voeren. Delen van het proces of het volledige traject kan dan worden uitbesteed, waarbij wordt meegelift op alle bestaande en innovatieve facturatie- en communicatiemogelijkheden in dynamische workflowinrichtingen.

Flexibiliteit in het proces door bouwstenen toe te voegen of weer te ontkoppelen, via A/B testing en zelflerende next best action acties herinrichting van klantprofielen en aanpak en een getraind team van medewerkers met kennis van onze opdrachtgeversituaties dat kan worden ingezet afhankelijk van de workload. Advies en uitvoering gaan hand in hand.

Advies en uitvoering gaan hand in hand

De manier waarop informatie wordt verwerkt en de acties worden uitgevoerd, moet op een logische en efficiënte manier plaatsvinden. Cannock kijkt samen met opdrachtgevers naar alle acties, doet watervalanalyses en bekijkt op welke wijze en waar deze binnen het proces passen. Alles op basis van het verhogen van de effectiviteit van de resultaten in combinatie met lagere uitvoeringskosten en meer klantbehoud.

Daarnaast kijken we naar de werkwijze rondom het vastleggen van informatie en het delen ervan binnen de organisatie. Hoe agile wordt er gewerkt en hoe zorgen we ervoor dat veranderingen behapbaar blijven? Wij denken hierover graag mee met onze opdrachtgevers en helpen het overzicht te behouden. Advies en uitvoering gaan hand in hand en zorgen ervoor dat een aanpak nooit in beton is gegoten. Zo dwingen we af flexibel te blijven en mee te bewegen met doelstellingen en veranderende omstandigheden.

Innovatie is ook flexibiliteit

Het betalingsverkeer, de wensen in een optimale klantbeleving ofwel ‘customer journey’ en ook de wijze van communiceren veranderen steeds. Ga maar na. Voorheen bepaalden dienstverleners op welke wijze klanten werden bediend, tegenwoordig (en terecht) bepaalt een individuele klant met een eigen voorkeursprofiel hoe een dienstverlener een factuur, betaling of communicatiewijze aanbiedt. En dat voorkeursprofiel kan veranderen doordat bijvoorbeeld mensen zich ontwikkelen of technologie nieuwe oplossingen aandraagt.

Kortom, hoe innovatief is het debiteurenbeheer binnen je organisatie? Wordt er effectief gebruik gemaakt van beschikbare middelen ? Wij helpen bedrijven bij het inrichten van een succesvol en slim proces en dragen oplossingen aan. Daarbij worden innovatieve middelen, die passen binnen branche, cultuur en klantprofielen, ingezet. Zijn er nieuwe innovaties, dan hebben wij ze in beeld en staan ze op de agenda in de overleggen volgens de communicatiematrixen met opdrachtgevers. Als ‘goed gewoon’ wordt, willen we het weer beter maken.

Credit Experience

Bij Cannock geloven we in een zo optimaal mogelijk ingericht proces, waarin geautomatiseerd wordt waar het kan en meer tijd is voor individueel maatwerk: een ultieme ‘Credit Experience’. Het werken met data gedreven flows en voorspellen van de volgende stappen in een proces, bespaart kosten. Maar het leidt bovenal tot het effectiever communiceren met klanten en tijdiger ingrijpen bij probleemgevallen.

Cannock ondersteunt organisaties met flexibele credit management oplossingen: van het uitvoeren van audits en het overnemen van het debiteurenbeheer tot het inzetten van tijdelijk personeel.

Neem contact op

Bel 088 - 11 68 100

Frans Cox, Consultant