Skip to the content

Een klant die te laat betaalt is nadelig voor de continuïteit, liquiditeit en zet de klantrelatie onder druk. Niet-betaalde vorderingen overdragen aan een incassobureau is dan een verstandige stap. Cannock is gespecialiseerd in het innen van openstaande vorderingen met oprechte aandacht voor de persoon of onderneming achter de factuur. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we al jarenlang succesvol minnelijk incasseren voor klanten in verschillende branches. Wij zetten ons ervoor in om zoveel mogelijk openstaande posten in de minnelijke (buitengerechtelijke) incassofase betaald te krijgen.

Het starten van een minnelijk incassotraject: de WIK-brief

Bij het starten van een incassotraject moeten we rekening houden met wettelijk gestelde eisen. Het minnelijke incassotraject start daarom met het versturen van een ingebrekestelling (B2B-klanten) of zogenaamde WIK-brief aan consumenten (WIK staat voor Wettelijke Incasso Kosten). In deze brief wordt aangekondigd dat de klant nog één keer de kans krijgt om te betalen voordat er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze brief moet aan een aantal eisen voldoen en kun je zelf versturen of door Cannock laten verzenden.

De minnelijk incassofase

Cannock start de minnelijke incassofase met het inzetten van allerlei middelen, afhankelijk van de data waarover we beschikken. We versturen een aantal sommatiebrieven en/of e-mails, waarin we vermelden wat de hoogte van de vordering is en welke extra kosten er in rekening worden gebracht. Daarnaast zetten we aanvullende middelen in, afhankelijk van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. We beschikken over geavanceerde digitale communicatiemiddelen en hebben de mogelijkheid om huisbezoeken af te leggen.

 

Hoe wij succesvol incasseren: oprechte aandacht

Tijdens de minnelijke incassofase is het belangrijk om snel te handelen. Daarom zien wij ieder contactmoment als kans om oprechte aandacht te besteden aan jullie klant. Want als we meer inzicht krijgen in de situatie, weten we ook op welke manier we de kans op succesvol incasseren vergroten. Cannock beschikt over geavanceerde digitale middelen, van voicecomputers tot interactieve sms, WhatsApp en een portaal voor debiteuren. We automatiseren waar het kan, waardoor er meer tijd overblijft voor persoonlijke aandacht. Bij klanten die niet reageren, proberen we contact te leggen door te bellen en eventueel een huisbezoek af te leggen. Wij geven onze opdrachtgevers toegang tot ons systeem GRIP. Hierin hebben zij 24/7 real time inzicht in de vorderingen die Cannock in behandeling heeft.

Als openstaande vorderingen na het doorlopen van een minnelijk incassotraject nog niet volledig zijn betaald, dan kan een juridisch incassotraject worden opgestart.

Schuldbewaking

Is een klant niet te traceren of blijft de vordering om een andere reden onbetaald? Cannock biedt de optie om de klant op te nemen in de schuldbewaking van onze zusterorganisatie EDR. Zij monitoren de klant continu, zodat er meteen acties worden opgestart als er wel mogelijkheden zijn om succesvol te incasseren.

Vrijblijvend advies?

088 - 11 68 100

Bel Eef van Riet, Directeur

Voorbeeld WIK brieven van Cannock

WIK brief BTW-plichtig

Download het voorbeeld

WIK brief niet-BTW-plichtig

Download het voorbeeld