Skip to the content

Een klant die te laat betaalt is nadelig voor de continuïteit en liquiditeit van de onderneming en zet de klantrelatie onder druk. Bij niet-betaalde vorderingen is het samenwerken met een incassobureau een verstandige stap. Cannock is gespecialiseerd in het innen van openstaande vorderingen met oprechte aandacht voor de persoon of onderneming achter de factuur. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we al jarenlang succesvol minnelijk incasseren voor opdrachtgevers in verschillende branches. Wij zetten ons in, met inlevingsvermogen voor de situatie van de uw klant, om zoveel mogelijk posten in de minnelijke incassofase betaald te krijgen. Wanneer onze medewerkers signalen ontvangen over mogelijke geldzorgen, adviseren zij uw klanten vroegtijdig naar de passende hulp via Geldfit.nl.

Het starten van een minnelijk incassotraject: de WIK-brief

Bij het starten van een incassotraject moeten we rekening houden met wettelijk gestelde eisen. Het minnelijke incassotraject start daarom met het versturen van een ingebrekestelling (B2B-klanten) of de zogenaamde WIK-brief aan consumenten (WIK staat voor Wettelijke Incasso Kosten). In deze brief wordt aangekondigd dat uw klant nog één keer de kans krijgt om te betalen voordat er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze brief moet aan een aantal eisen voldoen en kan door Cannock worden verstuurd of door uw eigen organisatie.

De minnelijk incassofase

Cannock start de minnelijke incassofase met het inzetten van verschillende middelen, afhankelijk van de data waarover we beschikken. We versturen een aantal sommatiebrieven en/of e-mails, waarin we vermelden wat de hoogte van de vordering is en welke extra kosten er in rekening worden gebracht. Daarnaast zetten we aanvullende middelen in, afhankelijk van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. We beschikken over geavanceerde digitale communicatiemiddelen en hebben de mogelijkheid om huisbezoeken af te leggen.

 

Hoe wij succesvol incasseren: oprechte aandacht

Tijdens de minnelijke incassofase is het belangrijk om snel te handelen. Wij zien ieder contactmoment als een kans om oprechte aandacht te besteden aan uw klant. Wanneer we meer inzicht krijgen in de situatie, weten we ook op welke manier we de kans op succesvol incasseren vergroten. Dit noemen wij Credit Experience, want het valt of staat met inlevingsvermogen.

Cannock beschikt over geavanceerde digitale middelen, van voicecomputers tot interactieve sms en een online/ self-serviceportaal voor uw klanten. We automatiseren waar het kan, waardoor er meer tijd overblijft voor persoonlijke aandacht. Bij klanten die niet reageren, proberen we contact te leggen door te bellen en eventueel een huisbezoek af te leggen.

We streven naar maximaal incassoresultaat, zonder ons inlevingsvermogen voor de situatie van uw klant te verliezen. Met een zorgvuldige en preventieve aanpak, waarbij we onnodige kosten(stapeling) voor klant en opdrachtgever voorkomen, door maximale inspanning te leveren in de minnelijke incassofase.

Als openstaande vorderingen na het doorlopen van een minnelijk incassotraject nog niet volledig zijn betaald, dan kan een juridisch incassotraject worden opgestart.

Herincasso

Is een klant niet te vinden of blijft de vordering om een andere reden onbetaald? Cannock biedt de optie voor herincasso. Onze zusterorganisatie EDR monitort uw klant en de financiële positie. Zodra mogelijkheden zich voordoen worden direct acties ondernomen om succesvol te incasseren.

Vrijblijvend advies?

088 - 11 68 100

Bel Eef van Riet, Directeur

Voorbeeld WIK brieven van Cannock

WIK brief BTW-plichtig

Download het voorbeeld

WIK brief niet-BTW-plichtig

Download het voorbeeld